om festivalen

PEGASUS FAMILY FIRAR FEM ÅR!

VI VILL FRÄMJA DOCKTEATERKONSTEN HÄR I SYDSVERIGE!

KONSTARTEN ÄR MÅNGFALDIG, MÅNGA FÖRESTÄLLNINGAR BYGGER PÅ TRADITION, MEN DET SKER EN UTVECKLING SÄRSKILT I EUROPA. SEDAN FLERA ÅR ARRANGERAR VI INTERNATIONELLA GÄSTSPEL HÄR I VÅR TEATERVERKSTAD OCH I VÅR EATERTRÄDGÅRD. VI PRESENTERAR BÅDE NYSKAPANDE.

SEDAN 2015 ARRANGERAR VI VÅR STORA INTERNATIONELLA DOCKTEATERFESTIVAL PEGASUS FAMILY HÄR. DE FLESTA MEDVERKANDE HAR VI MÖTT NÄR VI SJÄLVA SPELAT PÅ INTERNATIONELLA FESTIVALER WORLDWIDE.

ALLA DE INTERNATIONELLA GÄSTSPELEN ÄR FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR, FÖLJDA AV WORKSHOPS DÄR PUBLIKEN FÅR TILLVERKA EGNA DOCKOR ATT TA HEM OCH SPELA MED, DESSUTOM FÅR MAN UMGÅS MED KONSTNÄRERNA!

 

trailer Pegasus Family 2019

 

trailer Pegasus Family 2015

 
 
 

OM FESTIVALENS ARRANGÖR

Enid o Staffan.jpg

PEGASUS FAMILY ARRANGERAS AV STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER.

VÅR TEATER TURNERAR LANDET OCH VÄRLDEN RUNT MED PJÄSER PRÄGLADE AV HUMOR OCH KONSTNÄRLIGT FORMADE DOCKOR, OFTAST TILLVERKADE AV NATRUMATERIAL.

STORA SOM SMÅ HAR UPPLEVT VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR I TJECKIEN, INDONESIEN, RYSSLAND, LETTLAND, TYSKLAND, KINA, SLOVENIEN, VIETNAM, POLEN, SERBIEN, DANMARK, TURKIET, RUMÄNIEN, TUNISIEN, NORGE, SPANIEN, BULGARIEN, GREKLAND

PJÄSERNA HAR PRISATS FÖR SINA DOCKOR, SIN ORIGINALITET OCH NYSKAPANDE I KONSTARTEN VISUELL, INTERAKTIV, FYSISK DOCKTEATER.

DE SENASTE ÅREN HAR VI SAMPRODUCERAT INTERNATIONELLA FÖRESTÄLLNINGAR MED EUROPEISKA TEATRAR. SCENOGRAFI, DOCKOR, OBJEKT, HAR SKAPATS HÄR I TEATERVERKSTADEN I HÖG.

VÅR TEATERS VERKSAMHET STÖDS AV KULTURRÅDET, REGION SKÅNES KULTURFÖRVALTNING, KÄVLINGE KOMMUN.

HÄR I SYDSVERIGE GER VI FÖRESTÄLLNINGAR OCH SKAPANDESKOLAPROGRAM FÖR SKOLOR, FÖRSKOLOR, TEATERFÖRENINGAR, BIBLIOTEK.SOMMARTID TURNERAR VI MED FÖRESTÄLLNINGAR I PARKER OCH FESTIVALER I HELA SVERIGE.

SEDAN 2015 ARRANGERAR VI PEGASUS FAMILY HÄR I HÖG.

EN STOR INTERNATIONELL VISUELL INTERAKTIV SOMMAR-DOCKTEATERFESTIVAL.

I EUROPAS ENDA EKOLOGISKA TEATERTRÄDGÅRD, PEGASUS TRÄDGÅRD.

FESTIVALENS TEMAN ÄR EKOLOGI OCH BARNKONVENTIONEN. FILOSOFIN BAKOM FESTIVALENS UPPLÄGG FRAMGÅR I FLERA KORTA TEXTER PÅ DENNA SITE.

FESTIVALEN ÄR SVERIGES ENDA ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE DOCKTEATERARRANGEMANG I SITT SLAG!

PEGASUS TRÄDGÅRD OCH TEATERVERKSTADEN I HÖG ÄR SYDSVERIGES ENDA FASTA SCEN FÖR DOCKTEATER FÖR BARN OCH FAMILJER, ETT UNIKT STORSTADSNÄRA GRÖNT RUM FÖR LOKAL, REGIONAL OCH INTERNATIONELL PUBLIK, 15 MIN FRÅN LUND, 20 FRÅN MALMÖ.

www.staffansteater.se

 
 
 

Teaterträdgården

Invid vår Teaterverkstad i Hög har vi skapat Teaterträdgården Pegasus Trädgård, ett Forum för Kultur och Ekologi, en plats där publiken kan möta konstnärer och ekologer för dialoger om livshållningar och vår gemensamma framtid. Här kan publiken uppleva teater och musik och följa ekologiska visningar.

Vi arbetar tillsammans med professionella arkitekter och ekologer för att utforma trädgården inspirerande och fantasifullt. Med trädgårdens fägring, dess små byggnader och teaterns historier vill vi glädja och väcka tankar hos dem som besöker oss.

I den ekologiska odlingen som påbörjades 1991 finner man ideér till hur man kan forma sin egen trädgård efter permakulturens principer. Trädgårdens byggnader med sina ekologiska installationer är exempel på hur vi i modern byggnation kan tillgodogöra oss många av de gemensamma kunskaper vi människor genom sekler samlat, och hur skaparlust och hantverksglädje kan tas tillvara när vi skapar framtidens byggmetoder.

I Pegasus Trädgård ges ett bud på hur framtiden kan gestalta sig genom ekologiska visioner i funktion, här förmedlas framtidsbilder av kunniga och humoristiska ekologer och konstnärer.

Konsten genererar ju inte sig själv, den behöver sin kraft någonstans ifrån. Inspiration till våra teaterföreställningar finner vi i litteratur och folksagor, som med dockor formas till turnéföreställningar. Umgänget med ekologer i Pegasus Trädgård ger oss kraft och impulser i vårt konstnärliga arbete, vi har en gemensam syn på världen, att ekologin ytterst handlar om ett sätt att rättvisare fördela vår jords resurser. En filosofi vi gärna har som underliggande tema i våra föreställningar och i våra arrangemang här i Pegasus Trädgård!

 
 
 

TEATERVERKSTADEN I HÖG

2.jpg

UNDER TERMINSTID KOMMER SKOLKLASSER, FÖRSKOLOR, UNGDOMAR FRÅN HELA SKÅNE TILL PROJEKT I TEATERVERKSTADEN I HÖG. HÄR ANIMERAS DET! MEST SOM SKAPANDESKOLAPROGRAM I OLIKA FOMER.

TEATERVERKSTADEN I HÖG OCH TEATERTRÄDGÅRDEN PEGASUS TRÄDGÅRD ÄR SYDSVERIGES ENDA STÄLLE DÄR EN KAN UPPLEVA MODERN INTERNATIONELL ANIMERING OCH SKAPA SINA EGNA DOCKOR TILLSAMMANS MED PROFESSIONELLA DOCKTEATERARTISTER.  

VI TURNERAR WORLDWIDE TILL INTERNATIONELLA FESTIVALER MED VÅRA FÖRESTÄLLINGAR.  

INTERNATIONELLA ARRANGÖRER OCH KOLLEGOR HAR HÖRT OM HUR VI FÅR TEATER OCH EKOLOGI ATT HÄNGA IHOP, SÅ VÅR SLIDESHOW PEGASUS GARDEN ÄR OFTA ETT INSLAG I INTERNATIONELLA FESTIVALPROGRAM DÄR VI SPELAR VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR.  

KOLLEGOR, PUBLIK, MILJÖFOLK I SHANGHAI, PRAG, JAVA, SIBIRIEN, POLEN, BULGARIEN, MOSKVA, HANOI... HAR INSPIRERATS AV VAD VI GÖR HÄR I HÖG!  

INTERNATIONELL PUBLIKS KLIMATMEDVETENHET OCH FÖRÄNDRINGSVILLIGHET ÄR STOR, TEATERS INSPIRATIONSKRAFT ÄR STOR! I ÅR ÄR PEGASUS GARDEN FESTIVALPROGRAMPUNKT I KIEV (UKR), S:T PETERSBURG (RU), BURGAS & SMOLYAN (BG).  

UPPLEV TEATERVERKSTADEN I HÖG VID PUPPETJAM LÖRDAG 6 JULI KL 18:00, ELLER KOM TILL JULTEATER OCH SPORTLOVSTEATER NÄSTA SÄSONG.

 
 
 

sponsorer

Med Pegasus Family vill vi främja konstarten Dockteater i vår region. Tack vare stöd från Stat, Region, Kommun, och ett par Kulturintresserade lokala sponsorer är entrépriset familjevänligt.

Stort tack till alla Festivalens Dockteaterintresserade Partners!

sponsors.png